Badania naukowe

W badaniu klinicznym porównującym z placebo (Canciani et al. 2014)1, przeprowadzonym na 102 dzieciach (3-6 lat), które zmagały się z ostrym i utrzymującym się kaszlem przez ponad 7 dni, Grintuss Pediatric przyniósł znaczącą poprawę:
Badania naukowe

Ponadto Grintuss był szczególnie skuteczny w podgrupie dzieci z BARDZO INTENSYWNYM KASZLEM, znacząco zmniejszając kaszel u 93% pacjentów w porównaniu z 54% pacjentów leczonych placebo.

Badania naukowe

[1] Canciani et al. Efficacy of Grintuss pediatric syrup in treating cough in children: a randomized, multicenter, double blind, placebo-controlled clinical trial. Italian Journal of Pediatrics 2014, 40:56.

Szukaj