Badania Aboca nad kaszlem suchym, mokrym, ostrym i uporczywym

Kiedy zmagamy się z kaszlem, suchym, mokrym, ostrym lub utrzymującym się, pierwszym celem, jaki sobie stawiamy, jest znalezienie środka, który sprawi, że ustąpi on tak szybko, jak to możliwe. Kaszel, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, jest uciążliwym objawem. Należy jednak pamiętać, że jest to również podstawowy mechanizm obronny naszego organizmu, który pomaga chronić drogi oddechowe i fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego. Dlatego tak ważne jest, aby ukoić kaszel, nie tracąc przy tym jego ochronnej funkcji. W laboratoriach Aboca od zawsze badamy substancje roślinne w całej ich złożoności i ich interakcje z naszym organizmem. W ten sposób opracowaliśmy formuły na bazie kompleksów roślinnych i miodu, które mają fizjologiczne działanie ochronne, łagodzące i przeciwzapalne na górne drogi oddechowe, modulując kaszel. W ten sposób powstał Grintuss, linia silnych produktów na kaszel, która jednocześnie jest łagodna dla organizmu.
Dla zdrowia dzisiaj i jutro

Dla zdrowia dzisiaj i jutro

Od ponad 40 lat w Aboca poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia człowieka, z poszanowaniem dla organizmu i środowiska. Dostrzegamy potencjał leczniczy złożonych substancji roślinnych i przenosimy je ze świata tradycji do świata innowacji, zgodnie z kryteriami Evidence-Based Medicine i Systems Medicine.


Tworzymy nasze produkty z wykorzystaniem wertykalnego systemu, który zaczyna się od organicznych upraw, poprzez badania naukowe, do produkcji, wykluczając stosowanie substancji syntezy chemicznej oraz niebiodegradowalnych substancji w całym procesie.


Jesteśmy spółką Benefit corporation, posiadającą certyfikat B Corp, a poprzez naszą pracę formalnie angażujemy się w niesienie korzyści społeczności i środowisku.

Szukaj