Grintuss

Przewaga tego podejścia wydaje się ewidentna: nie wywołuje się działania mającego na celu tłumienie kaszlu (który jest mechanizmem obronnym naszego organizmu), lecz stosuje się „efekt bariery” mający na celu ochronę błony śluzowej przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi.


EFEKT BARIERY

Tworzy warstwę ochronną, która przylega do błony śluzowej i chroni ją przed kontaktem z czynnikami podrażniającymi.

DZIAŁANIE REGULUJĄCE WYDZIELANIE ŚLUZU

Sprzyja nawilżaniu śluzu i przyczynia się do jego usunięcia.

DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE

Redukuje tarcie na poziomie krtani, które powoduje kaszel.


Grintuss moduluje kaszel bez jego tłumienia, respektując w ten sposób ważną rolę ochronną kaszlu dla dróg oddechowych.

Aboca Grintuss