Grintuss

Z fizjologicznego punktu widzenia kaszel to wymuszona czynność powodująca wypuszczenie powietrza z płuc, która może być odruchem lub dobrowolnym działaniem.

Poprzez mechanizm kaszlu jesteśmy w stanie usunąć powietrze z płuc, co ma na celu uwolnienie dróg oddechowych z zalegającego w nich materiału: śluzu, czynników chorobotwórczych i wdychanych substancji o szkodliwych lub drażniących właściwościach. Stanowi on pierwotny mechanizm obronny w ochronie dróg oddechowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.

Aboca Grintuss