Grintuss

W wyniku zastosowania rygorystycznych metod badawczych oraz innowacyjnych procesów ekstrakcji i produkcji, Aboca wyodrębniła i poddała zagęszczeniu te kategorie roślinnych substancji, które mają zastosowanie w przypadku kaszlu. W ten sposób przygotowała nowy sposób leczenia, oddziałujący na:

  • zapalenie błony śluzowej, poprzez tworzenie bariery ochronnej;
  • śluz, poprzez jego upłynnianie, a tym samym łatwiejsze usuwanie.

W skład syropów Grintuss wchodzą roślinne kompleksy molekularne, takie jak żywice, polisacharydy i flawonoidy. Tego rodzaju substancje w połączeniu z miodem przyczyniają się do dobrej mukoadhezyjności produktu, jego działania ochronnego i powlekającego oraz sprawiają, że ma on przyjemny smak.

Dzięki nowemu sposobowi leczenia formuła syropu Grintuss pozwala na jego stosowanie zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym.

Grintuss AbocaNależy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania

Aboca Grintuss