Scrippo Tosse Secca

Najnowsze badania wykazały, że u podłoża kaszlu w szczególności ostrego, leży zapalenie błony śluzowej zlokalizowanej głównie na poziomie górnych dróg oddechowych.

Ochrona błony śluzowej przed czynnikami podrażniającymi oraz substancjami wytwarzanymi wskutek stanu zapalnego stanowi innowacyjne podejście terapeutyczne w leczeniu kaszlu, będące alternatywą wobec działań o charakterze farmakologicznym.

Skuteczne narzędzie w leczeniu musi być zdolne do modulowania objawu kaszlu, nie eliminując jego fizjologicznej roli obronnej.

Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu działaniu na kilku obszarach:

  • zapalenia, poprzez tworzenie bariery ochronnej, która uniemożliwia dalszy kontakt z zewnętrznymi czynnikami podrażniającymi oraz łagodzi szkodliwe oddziaływanie wolnych rodników powstających wskutek infekcji, dzięki działaniu substancji przeciwutleniających;
  • śluzu, poprzez jego upłynnianie, a tym samym łatwiejsze usuwanie za pomocą mechanizmów fizjologicznych, dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego oraz zwiększeniu nawilżania.
Aboca Grintuss